Aktualności Strefa edukacji

Korzyści dla dzieci szkolnych wynikające z trenowania judo

Korzyści dla dzieci szkolnych wynikające z trenowania judo

Korzyści dla dzieci szkolnych wynikające z trenowania judo

Artykuł napisany przez niezależnego pisarza i nauczyciela w szkołach podstawowych George’a Freemana, w którym zawarł swoje przemyślenia na temat korzyści dla uczniów, płynących z trenowania judo.

Każdego roku wraz z nadejściem lata, rodzice wraz z dziećmi zastanawiają się nad różnymi formami aktywności w czasie zbliżających się wakacji. Dzieciaki zastanawiają nad tym aby wakacje były ciekawe i pozwoliły uciec od szkolnych wspomnień, natomiast rodzice myślą raczej o sposobach społecznego i intelektualnego zaktywizowania dzieci w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć.

Oczywiście, do pewnego stopnia, wakacje i ferie będą i tak miały odniesienie do szkoły. Od przeczytania lektur, przez korepetycje, aż do zamówienie nowych mundurków szkolnych na następny rok. Te i wiele innych działań jest zwykle podejmowanych, jednak wielu rodziców myśli o tym aby w okresach wolnych od zajęć szkolnych dzieci mogły się czegoś nauczyć, czegoś co nie jest bezpośrednio związanych z nauką szkolną. Jedną z możliwości jest zaangażowanie dzieci w treningi sztuk walki, przede wszystkim judo.

Sztuki walki potrafią zrazić wielu rodziców z kilku powodów. Część z nich obawia się, że będzie to zachęcanie do przemocy, inni woleliby aby ich dzieci trenowały bardziej konwencjonalne dyscypliny, a jeszcze inni w ogóle nie myślą o takiej formie aktywności, jaką jest judo. Jednak, należy sobie uświadomić kilka specyficznych korzyści płynących z uprawiania judo, które może być pomocne nie tylko w rozwijaniu dodatkowych umiejętności, ale także będzie przydatne w trakcie nauko szkolnej. Poniżej przedstawiam kilka takich korzyści do rozważenia.

  • Pewność siebie – Nawet dla dzieci, które nie mają naturalnych uzdolnień w momencie rozpoczęcia zajęć, w trakcie treningów nabierają coraz większej sprawności. Dzieciaki zyskują na pewności siebie i poczuciu własnej wartości w miarę nabywania nowych umiejętności.
  • Sprawność fizyczna – Dzieci w pewnym wieku zaczynają zdawać sobie sprawę ze swojej sprawności fizycznej. Z tego powodu treningi judo zostają chętnie zaakceptowane, gdyż zwiększają sprawność fizyczną. Poza tym, dzieci zwracające uwagę na sprawność fizyczną, zaczynają poza szkołą rozwijać zdrowszy styl życia.
  • Dyscyplina – Judo i inne sztuki walki nauczą twoje dziecko zrozumienia korzyści płynących z dyscypliny podczas treningu. Choć pewne elementy takiego zachowania są charakterystyczne tylko dla judo, to jednak sama idea dyscypliny stanie się nawykiem, który z powodzeniem dziecko wykorzysta w szkole i w życiu pozaszkolnym.
  • Instynkt obronny – Rodzice przekonani o brutalności sztuk walki, powinni zrozumieć, że judo i pokrewne style walki bardziej uczą działań obronnych niż metod ataku. Dzieci uczą się jak reagować w sytuacjach niebezpiecznych, co jest niewątpliwie wartościową umiejętnością.
  • Ustalanie celów – Jak już zauważono, treningi sztuk walki są zaprojektowane w ten sposób aby promować postęp. Ponieważ pomagają także w samoocenie, jednocześnie ułatwiają dzieciom stawianie i osiąganie konkretnych celów. Do jest nieocenione doświadczenie zarówno w relacjach szkolnych jak i w wychowaniu ogólnym.
  • Stymulacja intelektualna – Na koniec warto dodać, że judo pozwala na koncentrację, zapamiętywanie i aktywuje umysł, co pozwala na wzmocnienie intelektualne, w czasie wolnym od zajęć szkolnych.

 

Czytaj więcej