Dokumenty

Dokumenty członkowskie Judo Legia Warszawa

Aby przystąpić do klubu, po odbyciu treningu próbnego, należy złożyć u trenera przed następnym treningiem deklarację członkowską – do pobrania poniżej.

JUDO LEGIA WARSZAWA – deklaracja członkowska – pobierz

– zapis „Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na przesyłanie informacji …” dotyczy otrzymywania od nas maili dot. organizacji zajęć. Nie udostępniamy nikomu Państwa danych kontaktowych.

W poniższych dwóch dokumentach (których znajomość potwierdzają Państwo podpisując deklarację) są opisane warunki uczestnictwa w klubie oraz informacje na temat m.in. płatności i organizacji zajęć.

Statut ze zmianami 2015 – Judo Legia Warszawa

Regulamin i warunki uczestnictwa w sekcji Judo Legia Warszawa

W ciągu miesiąca od złożenia deklaracji należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczęszczania na zajęcia rekreacyjno-sportowe (dot. dzieci w grupach funny judo).

Dzieci starsze (od 6 roku życia, grupy JUDO) muszą posiadać badania sportowe wykonane u lekarza medycyny sportowej. Jeśli będzie możliwość wykonania takich badań w klubie, będziemy informować o tym na stronie.

KONTO BANKOWE:

Nr konta 27 2490 0005 0000 4500 4576 7305
Dane: JUDO LEGIA WARSZAWA
ul. Wańkowicza 7/119
02-796 Warszawa

Prosimy pamiętać o odpowiednim tytułowaniu przelewów wg. wzoru Składka członkowska imię i nazwisko uczestnika numer grupy oraz miesiąc, za który opłacana jest składka np. Składka członkowska Jan Kowalski U5 luty 2015. Taki opis bardzo ułatwia nam księgowanie wpłat – jeśli ktoś ma ustawione stałe zlecenie prosimy dodać „za miesiąc bieżący”.

Płatności zawsze dokonujemy za dany miesiąc z góry, do 10 danego miesiąca.

UBEZPIECZENIE

Wysokość składki na ubezpieczenie wynosi 30 zł/rok. Ubezpieczenie obowiązuje tylko podczas zajęć i udziału we współzawodnictwie. Nasze zajęcia są bardzo często traktowane jako sport wysokiego ryzyka i są wyłączane spod innych ubezpieczeń, poza tym nie wszystkie firmy ubezpieczają sporty walki. Suma ubezpieczenia wynosi 10.000. Ubezpieczenie powinno zostać opłacone wraz z pierwszą składką (w momencie przystąpienia do klubu) – w przelewie należy dodać do wyżej podanego opisu „+ ubezpieczenie”.

PAKIET STARTOWY

Informacje znajdują się TUTAJ.

REZYGNACJA

Rezygnacja z członkostwa musi mieć formę pisemną i być złożona w klubie do 20 poprzedzającego miesiąc, od którego chcą Państwo zrezygnować (np. jeśli rezygnacja ma być od 1 marca, to rezygnacja powinna wpłynąć do 20 lutego). Do momentu złożenia rezygnacji obowiązują Państwa składki z tytułu członkostwa.

Rezygnacja – pobierz

Wszystkie dokumenty zostały stworzone na potrzeby Judo Legia Warszawa i klub posiada do nich prawa autorskie.

Czytaj więcej