FAQ – najczęściej zadawane pytania

FAQ – najczęściej zadawane pytania

1. Terminy prowadzenia treningów
Treningi judo prowadzone są od września do końca czerwca, w okresie przerwy zimowej i wakacyjnej klub organizuje obozy judo dla członków klubu. Kilkukrotnie prowadzone były bezpłatne treningi judo w ramach akcji „Lato/Zima w mieście” finansowane przez Dzielnicę Ursynów.

2. Kiedy można przystąpić do Klubu? Jakie warunku trzeba spełnić by zostać członkiem Klubu?
Sekcja judo prowadzona jest przez klub Judo Legia Warszawa (uczniowski klub sportowy), który jest organizacją pozarządową. Członkiem Klubu może zostać każdy, w imieniu dziecka poniżej 16 roku życia deklarację składają rodzice. Każdy nowy uczestnik może skorzystać z jednego treningu próbnego, który nie wiąże się z żadnymi opłatami ani innymi zobowiązaniami.
Decydując się na kontynuowanie treningów uczestnik musi złożyć w Klubie (przekazać pracownikowi klubu będącemu podczas treningu na terenie klubu lub trenerowi w przewie między zajęciami) deklaracje członkowską. Dokumenty są do pobrania w wersji elektronicznej na stronie klubu (dokumenty członkowskie). Tylko po dostarczeniu wypełnionej deklaracji uczestnik może dołączyć do grupy.

WAŻNE! Podpisując deklarację dziecko staje się członkiem Klubu za Państwa zgodą. Podpisując deklaracje akceptują Państwo również postanowienia statutu Klubu oraz regulaminu. Członkostwo w Klubie ustaje w momencie złożenia rezygnacji ( a nie w momencie zaprzestania uczestnictwa w treningach).

W przypadku dzieci młodszych (4-6 lat) wymagane jest zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach z elementami judo. W przypadku dzieci starszych (od 7 lat) wymagane są aktualne badania sportowe.

Wszyscy uczestnicy treningów mają obowiązek opłacić składkę roczną na ubezpieczenie w wysokości 30 zł.

3. Kto decyduje o przynależności do grupy?
W przypadku grup młodszych (funny judo) o przynależności decyduje głównie ilość wolnych miejsc. Może się zdarzyć, że mimo wolnego miejsca w grupie trener nie wyrazi zgody na uczestnictwo dziecka w zajęciach. W przypadku grup starszych (godz. 17.15, 18.15,18.30) o przyjęciu do grupy decyduje trener.

4. Składając deklarację jakie obowiązki przyjmuje na siebie?
1) aktywnego uczestniczenia w pracach Klubu i realizacji celów statutowych,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz,
3) regularnego opłacania składek członkowskich.

5. Skąd pobrać dokumenty?
Dokumenty można pobrać w Klubie. Na prośbę mogą zostać wysłane drogą mailową – pliki wysyłane są w formacie pdf.

6. Co to jest składka członkowska?
Składka członkowska jest to comiesięczna kwota dzięki której mają Państwo zapewniony dostęp do treningów. Składka jest stała i niezależna od ilości treningów w miesiącu czy faktycznych obecności dziecka na zajęciach. Składka jest kwotą uśrednioną z całego roku i nie zawsze pokrywa koszty klubu w miesiącu za który jest dokonywana.
Składka członkowska opłacana jest do 10 każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry, na konto bankowe. W przypadku późniejszej wpłaty, do składki należy doliczyć 10 zł.
W miesiącach wakacyjnych składka członkowska nie obowiązuje.

Pieniądze pochodzące ze składek członkowskich przeznaczone są w szczególności na:
a) wynajem sali do zajęć judo;
b) wynagrodzenie trenerów;
c) zakup sprzętu sportowego niezbędnego do prowadzenia treningu judo;
d) promocję klubu w mediach;
e) opłaty statutowe w Polskim Związku Judo oraz Warszawsko-Mazowieckim Okręgowym Związku Judo;
f) dofinansowanie udziału dzieci na zawodach;
g) opłaty biurowe i administrację klubu.

7. Jeśli dziecko nie uczestniczy w zajęciach czy mam opłacać składkę?
Składka członkowska jest kwotą uśrednioną w skali roku i jest niezależna od faktycznych obecności dziecka na zajęciach. Jako klub ponosimy koszty stałe w postaci m.in. opłaty za salę oraz wynagrodzenia trenera, które są niezależne od obecności dziecka na zajęciach. Nieopłacenie składki może skutkować niedopuszczeniem do zajęć do momentu uregulowania zaległości.

8. Kiedy ustaje członkostwo w Klubie?
Członkostwo w klubie ustaje w momencie złożenie PISEMNEJ rezygnacji (formularz dostępny jest w Klubie, może również zostać wysłany drogą mailową). Aby uczestnik został skreślony z listy członków zarząd musi podjąć uchwałę na podstawie złożonej przez Państwa rezygnacji. Rezygnacja z członkostwa musi zostać złożona do 20 miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego dziecko nie będzie uczestniczyło w zajęciach (PRZYKŁAD: jeśli chcą Państwo zrezygnować z zajęć od 1 grudnia, rezygnacja musi zostać złożona do 20 listopada). Obowiązek opłaty składki członkowskiej zostaje zniesiony w momencie złożenie rezygnacji i przyjęcia jej przez Zarząd. Samo zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z utratą członkostwa. Nie uregulowanie spraw związanych z rezygnacją może skutkować nie przyjęciem dziecka w terminie późniejszych do tej lub innej sekcji prowadzonej przez Judo Legia Warszawa.

9. Jakie są wymagania co do stroju?
We wszystkich grupach wymagane jest posiadanie przez dzieci judo, ważne by dzieci miały pod spodem koszulkę (szczególny wymóg w przypadku dziewczynek) by móc zdjąć górę od judogi podczas zajęć. Wszyscy ćwiczą na bosaka. Niezbędne są klapki, w których uczestnicy przechodzą z szatni do sali. Wszyscy przebierają się w szatniach. W trakcie treningu każdy z uczestników powinien mieć ze sobą minimum 0,5 l wody.

10. Czy akceptowane są karty multisport kids?
Nie akceptujemy kart MultisportKids.

11. Czy mogę otrzymać fakturę za opłacane składki?
Nie wystawiamy faktur/rachunków za opłatę składki członkowskiej. Możemy wystawić zaświadczenie o członkostwie dziecka w klubie oraz o wysokości opłat tytułem składki członkowskiej.

Czytaj więcej